TEST EPIGENÉTICO "EPICUP", PERMITE DETECTAR 87% DOS CANCROS DE ORIXE DESCOÑECIDA

Escrito por Acienciaebela 22-04-2017 en ciencia. Comentarios (0)

Un estudo suscitado polo Doutor Manel Esteller e o seu equipo de traballo , innovaron un test de aplicación inmediata, para aqueles pacientes que sofren de Cancro de Orixe Descoñecida (COD), cuxa vantaxe que ofrece é acelerar o proceso de identificación nun prazo de 5 a 10 días a orixe do tumor e abordalo de forma personalizada, posto que os esquemas de tratamentos utilizados para este tipo de cancro, non son efectivos, pola ineficacia de non ser exactos.
"Si ao oncólogo indícaslle a orixe exacta do tumor, pódese precisar o tratamento específico, o que diminúe a toxicidade e incrementa a supervivencia", acentuou o doutor Esteller, profesor de investigación ICREA e de Xenética da Facultade de Medicina da Universidade de Barcelona.


O método empregado para o diagnostico, é debido a que cada tecido posúe un patrón químico regulador de xenes especifico, polo que ao obter a mostra do tecido metastásico, é comparado cunha base de datos de 10.500 mostras analizadas, identificando patróns de metastasis pulmonar, de cabeza e pescozo, mamario, colon, fígado e páncreas, entre os mais frecuentes.

A efectividad do test foi comprobada polos investigadores do proxecto internacional "BLUEPRINT", demostrando que os test epigenéticos posúen a mesma rigurosidad e calidade técnica que as mostras xenéticas dun laboratorio.