Un virus e unha oruga poden mellorar a saúde do Terceiro Mundo

Escrito por Acienciaebela 28-04-2017 en saúde. Comentarios (0)

En Algenex, unha empresa situada en Pozuelo de Alarcón, Madrid, deseñaron un sistema que aproveita estas máquinas naturais para producir todo tipo de medicamentos, desde vacunas a terapias contra enfermidades. Por unha banda, empregan crisálidas de bolboretas da col como fábricas de proteínas, os ladrillos biolóxicos básicos dos que están feitas as moléculas que nos serven para tratar enfermidades ou previlas. Este sistema de biocápsulas, aproveita a intensa capacidade de xerar material biolóxico dos insectos no periodo de transformación que lles leva de gusano a bolboreta.

Para introducir a molécula que se quere producir, o sistema de Algenex require a axuda doutros seres, non exactamente vivos, especializados en facer traballar a outros para reproducir o seu material xenético. Os baculovirus son un tipo de virus especializados en infectar a estas orugas que se alimentan das coles. Segundo explica José Escribano, fundador xunto á súa muller, Covadonga Alonso, da empresa, en ocasións utilízanse os baculovirus para acabar con estes insectos cando se converten en pragas. Lánzanse sobre os cultivos afectados e inféctanas converténdoas nunha especie de pulpa en poucos días. O feito de que estes virus estean especializados na infección deses insectos fai que non supoñan un risco para os humanos.